Informacje prawne

8.1. Wszystkie elementy niniejszego serwisu internetowego oraz innych serwisów w domenie .sensoric.eu, w tym filmy, animacje, teksty, grafiki itp. – przysługują Sensoric sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Maszewskiej 31/10, 01-925 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855366, NIP 1182212428, REGON 38682040000000, kapitał zakładowy w wysokości 50.000, w całości opłacony (dalej „Sensoric”) lub podmiotom współpracującym z Sensoric. Rozpowszechnianie, publikowanie, przekazywanie jakichkolwiek treści elementów pochodzących z niniejszego serwisu lub innych w domenie .sensoric.eu bez uzyskania zgody Sensoric jest zabronione. Sensoric nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszcza w domenach .sensoric.eu przez podmioty zewnętrzne, ani też za treści znajdujące się na stronach, do których prowadzą odnośniki ze stron należących do Sensoric.

Sensoric może nie posiadać autorskich praw majątkowych lub innym praw do niektórych treści znajdujących się w serwisach w domenach .sensoric.eu – mogą to być inni producenci. Do nich też należy wystąpić o ewentualna zgodę na wykorzystanie odpowiednich materiałów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookies, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia naszym użytkownikom. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania ich oraz zarządzania nimi znajdziesz w linku dotyczącym Polityki Cookies.